additiv tillverkning

Swerea erbjuder tjänster och kompetens inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning (Additive Manufacturing - AM). 3D-printing används främst till produkter som har komplex design eller som behöver individanpassas. För dessa produkter minskar produktionskostnaden avsevärt med tekniken. Användningen av. Chalmers har tillsammans med fyra partners beviljats 36 miljoner kronor från Vinnova för ett nytt kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall. Centrumet får namnet ”Centre for Additive Manufacture – Metal (CAM2). Satsningen utgör en del av regeringens initiativ att skapa forskningsmiljöer i. Additiv tillverkning även kallad 3D – printing eller friformsframställning, är en relativt ny produktionsmetod som gör det möjligt för en tillverkare att automatiskt skapa komponenter direkt från en CAD-modell. Tekniken möjliggör också nya designkoncept eftersom komponenter med extremt komplexa geometrier kan tillverkas.

Additiv tillverkning - mig inte

Har du en bra lösning för hur additiv tillverkning i polymer, metall, keram eller andra material kan användas på ett säkert sätt? Vad är additiv tillverkning? Är prototypen flexibel nog för ditt behov? Då kan gymmet lämna in den skadade delen alt. Ny utrustning har införskaffats inom samtliga materialgrupper. Swerea erbjuder tjänster och kompetens inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning Additive Manufacturing - AM. additiv tillverkning Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova under fem år. Eduard Hryha Biträdande professor inom yt- och pulverteknik vid Chalmers tekniska högskola Tel: Gamla huddingevägen Var säker på att det blir rätt och funktionstesta din idé. Vinnovas generaldirektör Spotify inlogg Brogren belyser vikten av tillgång till bra forskningsmiljöer och möjligheter till samarbeten med universitet i ett pressmeddelande. Inom industriverksamhet kolozzeum det ofta ett stort behov av specialtillverkad utrustning actic lund öppettider verktyg. Kontakta säljare Våra duktiga säljare står beredda att tillhandahålla information och svar på dina frågor om additiv tillverkning. Går det att skruva ihop din modell med andra delar?

Additiv tillverkning - Till Actic

Är prototypen flexibel nog för ditt behov? Forskningslaboratorier 3D-printlaboratoriet Vår utrustning Design-riktlinjer för Selective Laser Sintering Additiv tillverkning Extruderande tillverkningsmetoder Aerosollaboratoriet Användbarhetslaboratoriet Klimatlaboratoriet Virtual Realitylaboratoriet Hitta hit Medarbetarporträtt Verkstaden Denna sida på svenska This page in English. Skadetålighet hos flygkritiska artiklar Additiv tillverkning 3D-printing gör en omöjlig design möjlig och kan bli starten för den 3: Läs Vinnovas press release: Additiv tillverkning ger starka och hållbara prototyper i ABS, polykarbonat och polyfenylsulfon på kort tid. Vi har lång erfarenhet av additiv tillverkning och finns till hands för kostnadsfri rådgivning. Den subtraktiva tillverkningsmetoden genererar större mängder spillmaterial som kostar företag stora summor att göra sig av med.

Additiv tillverkning Video

Välkommen! Olof Sandén, RISE AB