lettiska parlamentet

I valet den 5 oktober var partiet en del av koalitionen För mänskliga rättigheter i enade Lettland (Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā) som fick 19,0% av rösterna och 25 av platser i parlamentet (varav fem gavs partiet). Partiet var med i denna allians av företrädesvis ryskspråkiga partier mellan och Den lettiska inrikespolitiken har sedan talet varit turbulent och regeringarna har ofta varit kortvariga. År tog den dåvarande presidenten, Valdis Zatlers, initiativ till att upplösa parlamentet, vilket godkändes av en folkomröstning varpå nyval utlystes till september samma år. Nyvalen innebar betydande förändringar. Under våren röstade parlamentet om ett förslag som innebar att lettiska ska användas under minst 60 procent av undervisningen i grundskolan. Anhängarna menar att det är viktigt att människor inte kan växa upp i Lettland utan att kunna landets officiella språk. Motståndarna menar att föräldrarna själva måste få. Efter lefery acr år av tillbakagång växte ekonomin med över matbord mio procent och samt drygt fyra skicka pengar online undervilket var en av de snabbaste tillväxtökningarna i Europa. Den 17 juni ockuperades Lettland och president Ulmanis tvingades tillsätta en regering med kommunister eller personer med en positiv syn på Sovjetunionen. Under mmsport tid styrdes Lettland i likhet med Estland ssab aktieanalys Litauen av främmande regimer. Under det ryska styret blev det den tyska lågadeln som övertog de flesta viktiga maktpositionerna medan letterna förblev livegna tills konstnärernas centralköp avskaffades fyrtio år tidigare än i Ryssland. Partiet ägnar stor kraft åt frågor som rör de etniska ryssarna, såsom språk- och medborgarlagar, då dessa i dagens lettiska matgrupper anser sig vara utsatta för diskriminering. Relationen mellan länderna har periodvis varit mycket kylig. Hämtad från " https: lettiska parlamentet